АВП Консулт

Специализирана консултантска фирма за бизнес програмиране, стратегическо планиране, подготовка и управление на проекти, финансирани от европейски и други фондове.


Ние ще Ви предложим експертна помощ за определяне на подходящ модел или грантова схема за Вашия бизнес, неправителствена организация или община. Ние ще Ви консултираме от идеята през подготовката на техническа и юридическа документация до момента на спечелване на безвъзмездна помощ. С подкрепата на нашите консултанти и експерти, успешното управление на Вашия проект ще бъде гарантирано.

Партньорска мрежа

За гарантиране на високо качество на предлаганите услуги, "АВП Консулт" ООД партнира с широка мрежа от:


Проектанти, архитекти, инженери, надзорни фирми
Фирми за енергийна ефективност
Фирми в енергийния сектор, ВЕИ
Застрахователни и лизингови компании
Счетоводни къщи, одитори
Технолози, лесовъди, експерти в селското стопанство
Неправителствени организации с различни профили
Финансови институции и др.

 

Конкурси за Програми на общността

Loading feeds...