Повече лозари ще получават компенсации за преструктуриране и конверсия на лозя ПДФ Печат Е-мейл

Обхватът на бенефициентите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014г., които могат да кандидатстват по мярката за обезщетение за загуба на доход, бе разширен. До момента помощ получаваха кандидатите, подали единно заявление за подпомагане и сключили договор с ДФ „Земеделие” след 1 август 2009г. След изменението право на обезщетение вече имат и тези, сключили договор преди тази дата, но подали заявление за плащане или отчет за авансово плащане след 1 август 2009г.

            Крайният срок за подаване на заявления за изплащане на обезщетение за загуба на доход на приключени проекти е удължен до 31 юли тази година. Така кандидатите ще имат възможност да подготвят необходимото удостоверение за среден добив, издавано от Изпълнителната агенция по лозата и виното и да подадат своите документи в ДФ „Земеделие”.
         Паричното обезщетение за загуба на доход се изплаща на бенефициенти по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” за дейност „Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята; със или без смяна на сорта, с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар; и/или смяна на формировката, със или без смяна на подпорната конструкция”. Целта на обезщетението е да подкрепи производителите на грозде за периода от изкореняване на лозовото насаждение до момента, в който новозасаденото лозе започне да дава плод.

Източник: ДФЗ - РА