Изменен е текстът на сключените договори по процедура "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи и иновативни предприятия" ПДФ Печат Е-мейл

Със Заповед РД-16-942/12.07.2013 г. е изменен текстът на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи и иновативни предприятия". За целта ще бъдат изготвени допълнителни споразумения за изменение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.


Източник: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”