Кредитни инструменти - ІV. БАНКА ДСК ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

 

ІV. БАНКА ДСК

https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Corporate/European%20Finance/

ДСК ЕВРОСТАРТ:


 • Вид и цел – стандартен инвестиционен кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет;
 • Размер – до 100% от стойността на предпроектните дейности;
 • Срок – до 60 месеца;
 • Обезпечение – всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност.


ДСК ЕВРОМОСТ:


 • Вид и цел – стандартен инвестиционен кредит за разплащане на допустими разходи съгласно правилата на съответната оперативна програма, за реализиране на проекти, одобрени за финансиране от Европейския съюз и Държавния бюджет;
 • Размер – до размера на договореното плащане на средства от съответната оперативна програма;
 • Срок – до 60 месеца, но не по-дълъг от срока на приключване на съответната оперативна програма;
 • Обезпечение – особен залог върху вземания на средства от оперативната програма, по която се реализира проекта и други допустими от законодателството обезпечения.


ДСК ЕВРОПРОЕКТ:


 • Вид и цел – стандартен инвестиционен кредит за съфинансиране на разплащания на разходи, свързани с изпълнението на проект, одобрен по програма на ЕС;
 • Размер – до пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ;
 • Срок – до 60 месеца;
 • Обезпечение – всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност.


ДСК ЕВРОФИНАЛ:


 • Вид и цел – кредитна линия за разплащане на ДДС, свързано с изпълнението на проект, одобрен за финансиране със средства от ЕС и ДБ;
 • Размер – съобразно приложимата данъчна ставка;
 • Срок – до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта;

Обезпечение – залог на вземания по дължим за възстановяване ДДС и други  допустими от законодателството обезпечения.
V. Интернешънъл асет банк
По програмата „Европейско проектно финансиране” се финансират инвестиционни проекти на корпоративни клиенти по 4 оперативни програми.

Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Развитие на човешките ресурси
Програма за развитие на селските райони
Програма за развитие на рибарството и аквакултурата

Размер
До 100% от размера на проектните дейности

Срок на издължаване
По договаряне с клиента и в зависимост от проектните дейности

Погасяване 
С месечни вноски по главница и лихва и гратисен период не по-малко от 6 месеца.
Годишен лихвен процент
БЛП + надбавка по договаряне;
Преференциални лихви за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката.

Обезпечение
Залог на вземане на очаквания грант по съответната оперативна програма и допълнително обезпечение, собственост на кредитоискателя или на трети лица, приети от Банката по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Допълнителни условия
Банково обслужване дейността на Дружеството по сметки в ИАБАНК АД.
Фирмата да има проектна идея или разработен проект
Застраховка на обезпечението в полза на Банката до изплащането на кредита.
Възможност за предсрочно погасяване без наказателна такса. 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79