Важни новини
# Заглавие на статията
121 Публикуван e проект на Изисквания за кандидатстване по схема за подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОПРР
122 ДФ „Земеделие” одобри нови 43 проекта за над 16, 2 млн. лв. и разплати други за 3, 7 млн. лв.
123 ДФ „Земеделие” подписа нови 78 договора за инвестиции по ПРСР
124 Фонд „Земеделие” одобри нови 39 проекта за над 26 млн. лв. и договорира други 10 по горските мерки
125 ДФ „Земеделие” одобри над 33,4 млн. лв. за общините – кандидати по ПРСР
126 Одобрени са седем проектни фиша на Министерство на здравеопазването по схема: BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”
127 Изменени Насоки за кандидатстване по процедури BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" и BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"
128 Европейската комисия представя предложение за правата върху интелектуалната собственост в подкрепа на творчеството и новаторството
129 Нови договори за над 9, 5 млн. лева ще бъдат подписани между ДФ „Земеделие” и бенефициенти
130 Над 6 млн. лева са изплатени по Програмата за развитие на селките райони 2007 – 2013
131 ДФ „Земеделие” изплати над 4 млн. лева по проекти
132 Усвоен е 94 % от бюджета по пчеларската програма
133 Премия на стойност 213 585 лв. ще получи компания от гр. Варна за скрапиране на риболовен кораб
134 Пълен провал с подкрепата на малките ферми
135 На 15 май изтича срокът за подаване на годишни декларации за квотната 2010/2011
136 Покана за предложения по Програма МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара
137 ОЛАФ разследва 64 измами с пари за селското стопанство в България
138 Започва процедура за подаване на възражения по директните плащания на площ за 2010 г.
139 В ДФЗ стартират приемни дни за бенефициенти
140 Холдингов фонд JESSICA за България – избор на фондове за градско развитие
141 Приключи работата на оценителната комисия по схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
142 Евродепутатите искат ЕК да различава ясно измами и нередности при еврофондовете
143 Следващият бюджет на ЕК дава повече пари на България
144 ДФЗ публикува списък с бенефициенти, получили субсидии за недопустими за подпомагане площи за 2009 г.
145 Проведе се първата за 2011 г. Национална информационна кампания по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
146 На 14 март стартира кампанията за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони
147 Стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.5. ”Риболов във вътрешни водоеми”
148 Одобрени са още 42 проекта по Програмата за развитие на селските райони
149 Проекти по 121 мярка на ПРСР за модернизация на птицефермите и за подобряване на качеството на млякото ще бъдат предварително кредитирани
150 Приключи обработката на всички подадени проекти за полупазарни стопанства Изплатени са още 7, 6 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »
Страница 5 от 6